Niszczenie Dokumentów w Słupsku

Świadczymy specjalistyczne usługi profesjonalnego niszczenia informacji papierowej obejmując swoim zasięgiem powiat słupski, bytowski, lęborski, sławieński - czas reakcji od odebrania zlecenia 24h.
Pozostały obszar województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego - czas reakcji 48h.

Tanie niszczenie dokumentów

Cennik świadczonych usług jest równie przyjazny i atrakcyjny, co zakres naszej oferty:

  • od 24,00 PLN - do 45,00 PLN netto - za 1 worek bankowy
  • od 300,00 PLN - 600,00 PLN - za 1 worek BIG-BAG
  • od 3,00 PLN - do 1,00 PLN za 1kg - w przypadku opakowań własnych klienta

Możliwości techniczne

Niszczymy w 3 stopniach I, II i III stopniu tajności według normy DIN 32757. z wydajnością od ok. 2 000 kg do 4 000 kg w ciągu jednej zmiany.
Transport dokumentów w zaplombowanych workach, big-bagach odbywa się naszym pojazdem bezpośrednio od KLIENTA do naszej NISZCZARNI.

Dbamy o Twoje tajemnice

Umożliwiamy klientowi obecność przy niszczeniu jego dokumentów oraz oferujemy zapis procesu niszczenia dokumentów na CD (opcja). Wystawiamy certyfikat zniszczenia dokumentów, honorowane przez organy kontrolne. Na życzenie klienta wystawiamy KPO (kartę przekazania odpadu).

Bezpieczne niszczenie dokumentów

Obiekt niszczarni monitorowany jest elektronicznie i fizycznie przez firmę ochroniarską. Posiadamy DECYZJE NA ZBIERANIE I TRANSPORT ODPADÓW, numer 422/2013, 397/2013 wydane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w firmie PZU.

Bezpłatny odbiór makulatury i kartonów

W ofercie mamy również bezpłatny odbiór makulatury i kartonów. To usługa dla tych wszystkich naszych Klientów, którzy mają problem z pozbyciem się opakowań, wydawnictw, prasy, kartonu i tektury falistej, starych podręczników oraz książek itp.

Niszczenie Dokumentów w Słupsku

Świadczymy specjalistyczne usługi profesjonalnego niszczenia informacji papierowej obejmując swoim zasięgiem Powiaty Słupski (Słupsk, Ustka, Kobylnica, Główczyce, Potęgowo, Smołdzino, Damnica, Dębnica Kaszubska, Rowy, Kępice....), Bytowski, Lęborski, Sławieński - czas reakcji 24h; pozostały obszar województw: Pomorskiego, Zachodniopomorskiego - czas reakcji 48h.

Powstaliśmy dla Państwa - swych Klientów, dla realizacji Państwa określonych potrzeb biznesowych w zakresie bezpiecznego niszczenia dokumentów, uwzględniających ochronę środowiska, którym dzięki naszej elastyczności możemy sprostać.

Obracamy wszelkimi rodzajami odpadów papierowych, generowane przez firmy, instytucje oraz osoby fizyczne. Pomagamy przekształcić je w cenny surowiec dla przemysłu papierniczego.

Zebrany materiał od Państwa (dokumenty z archiwum zakładowego, bieżące dokumenty i makulatura jest transportowany do naszej niszczarnii, gdzie jest sortowany, rozdrabniany i prasowany w bele, po czym oddawany do ponownego przerobu przez zakłady papiernicze.

Niszczenie dokumentów odbywa sie niezwłocznie po ich przywozie, chyba, że uniemożliwiają to inne ustalenia z klientem, ograniczenia czasowe lub przyczyny techniczne. Na życzenie klienta wystawiamy KPO (kartę przekazania odpadu).

Tanie niszczenie dokumentów

Cennik świadczonych usług jest równie przyjazny i atrakcyjny, co zakres naszej oferty:

od 1,00 do 3,00 za 1kg - opakowania własne
od 24,00 do 45,00 za 1 worek bankowy
od 300,00 do 600,00 za 1 worek BIG-BAG
wartosci w NETTO (PLN)

Do usług ekspresowych Dziś Zlecenie - Dziś Niszczenie cena jest wyższa o 20%

Niszczarnie Dokumentów Słupsk

Możliwości techniczne

Niszczymy w 3 stopniach I, II i III stopniu tajności według normy DIN 66399 (zastępuje normę DIN 32757) z wydajnością od ok. 2000kg do 4000kg w ciągu jednej zmiany.

Transport zaplombowanych w workach, big-bag-ach dokumentów odbywa się naszym pojazdem bezpośrednio od Klienta do naszej niszczarni.

Bezpieczne i profesjonalne niszczenie papierowych nośników informacji jest możliwe dzięki profesjonalnej instalacji do rozdrabniania oraz prasowania odpadów firmy Schleicher. Do transportu zaplombowanych w workach/big-bagach dokumentów posiadamy samochód dostawczy o ładowności ok. 1500kg i pojemności ok. 20m3.

Dbamy o Twoje tajemnice i Środowisko

Umożliwiamy klientowi obecność przy niszczeniu jego dokumentów oraz oferujemy zapis procesu niszczenia dokumentów na CD (opcja). Wystawiamy certyfikat zniszczenia dokumentów, honorowany przez organy kontrolne. Na życzenie klienta wystawiamy KPO (kartę przekazania odpadu).

Profesjonalne niszczenie dokumentów odbywa się z zachowaniem obowiązującymi normami oraz przepisami prawa Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Dbamy o Środowisko Naturalne. W zakresie EKOLOGII 100% odpadów wytworzonych w procesie niszczenia dokumentów trafia do RECYKLINGU. Ochrona informacji nie powinno odbywać się kosztem środowiska. Recykling papieru jest ważną częścią zmniejszania marnotrawstwa odpadów nadających się do powtórnego przetworzenia oraz ochrony zasobów lasów.

Bezpieczne niszczenie dokumentów

Obiekt niszczarni monitorowany jest elektronicznie i fizycznie przez firmę ochroniarską. Posiadamy DECYZJE NA ZBIERANIE I TRANSPORT ODPADÓW, numer 422/2013, 397/2013 wydane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w firmie PZU.

Usługi niszczenia dokumentów przeprowadzamy według własnych procedur z dostosowaniem do potrzeb klientów (np. czasowych lub procedur wewnętrznych firmy zlecającej). Do niszczenie dokumentów przystępujemy niezwłocznie po ich przywozie, chyba, że uniemożliwiają to inne ustalenia z klientem, ograniczenia czasowe lub przyczyny techniczne.

Bezpłatny odbiór makulatury i kartonów

W ofercie mamy również bezpłatny odbiór makulatury i kartonów. To usługa dla tych wszystkich naszych Klientów, którzy mają problem z pozbyciem się opakowań, wydawnictw, prasy, kartonu i tektury falistej, starych podręczników oraz książek itp.

To usługa dla tych wszystkich, którzy mają problem z pozbyciem się opakowań, wydawnictw, prasy, kartonu i tektury falistej, starych podręczników oraz książek itp. również wtedy, kiedy dobro ich marki czy prawa autorskie nie pozwalają na bezpośredni przerób i wykorzystanie problemowych materiałów jako surowca wtórnego.