Firma Niszczenie Dokumentów - O nas


Jesteśmy firmą o zasięgu regionalnym województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Specjalizujemy się w świadczeniu usług profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Obracamy wszelkimi rodzajami odpadów papierowych, generowane przez firmy, instytucje oraz osoby fizyczne. Pomagamy przekształcić je w cenny surowiec dla przemysłu papierniczego. Zebrany materiał jest transportowany do naszej niszczarnii, gdzie jest sortowany, rozdrabniany i prasowany w bele, po czym przewożony do powtórnego wykorzystania przez zakłady celulozowe.

Powstała w procesie niszczenia dokumentów masa papiernicza jest przekazywana do zakładów celulozowych w celu powtórnej przeróbki. Posiadamy DECYZJE NA ZBIERANIE I TRANSPORT ODPADÓW, numer 422/2013, 397/2013 wydane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Posiadamy niezbędną infrastrukturę i zaplecze techniczne do profesjonalnego niszczenia dokumentów papierowych. Dzięki profesjonalnemu podejściu do potrzeb oraz problemów Klientów związanych z utylizacją dokumentów posiadamy procedury, które gwarantują w 100% ochronę powierzonych nam danych.

Robimy wszystko, aby zapewnić swoim klientom pełne bezpieczeństwo danych, gdyż informacja jest wartością. Dlatego też ograniczyliśmy do niezbędnego minimum wpływu czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo naszych działań.

Wspólnie z naszymi Klientami dbamy o najwyższe standardy pod względem EKOLOGII, gdyż 100% odpadów /miazgi papierowej/ wytworzonej w procesie niszczenia dokumentów trafia do RECYKLINGU, co w znaczący sposób wpływa na ochronę środowiska naturalnego.

Dokumenty papierowe, zakwalifikowane są zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie Katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) jako:Zapraszamy do wspólpracy