Niszczenie Dokumentów - Oferta

Oferujemy Państwu profesjonalne usługi w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony dokumentów poufnych powstałych podczas bieżącego funkcjonowania PRZEDSIĘBIORCÓW, SPÓŁEK, INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH, RZĄDOWYCH, SĄDOWYCH, POLICJI, FIRM UBEZPIECZENIOWYCH, BANKÓW, PROKURATURY, URZĘDÓW SKARBOWYCH, IZB SKARBOWYCH, POCZT, jak również GOSPODARSTW DOMOWYCH.

Zajmujemy się usługami taniego, bezpiecznego niszczenia dokumentów. W sposób szybki i wygodny pozbywamy się Państwa niepotrzebnych dokumentów mogących zawierać cenne informacje:

Archiwa Zakładowe - brakowane dokumenty niearchiwalne, których termin przechowywania już upłynął, kartoteki, rysunki i plany, raporty, faktury, notatki, rolki kasowe, opakowania wycofane z rynku, bieżące dokumenty obiegu wewnętrznego - system "bezpieczne szafki", inne.
Bieżące Dokumenty Firmowe i Osób Fizycznych "bezpieczne szafki" - w celu bezpiecznego usuwania bieżących dokumentów proponujemy ustawienie w Państwa biurze szafek meblowych z otworem wrzutowym. Szafki są zamykane i wyposażone w worek na dokumenty 50 x80cm.
Opróżnianie szafek następuje po wezwaniu telefonicznym lub w ustalonych wcześniej terminach. Wstawianie szafek jest bezpłatne w przypadku podpisaniu umowy na okres 3 lat. Jest to wygodny sposób na profesjonalne, bezpieczne i ekologiczne rozwiązanie problemów niszczenia bieżących dokumentów.
Bezpłatny Odbiór Kartonów, Makulatury. – Tą usługę kierujemy do wszystkich Państwa, którzy borykają się z problemem pozbycia zbędnych opakowań, prasy, wydawnictw, kartonu i tektury falistej, starych podręczników oraz książek itp. również wtedy, kiedy dobro Państwa marki czy prawa autorskie zawarte w dokumentach, nie pozwalają na bezpośredni przerób i wykorzystanie problemowych materiałów jako surowca wtórnego.

Nasza usługa - niszczenie dokumentów - obejmuje:

 • dostarczanie Klientowi worków/szafek na dokumenty przeznaczone do zniszczenia
 • zabezpieczenie plombami i odbiór worków własnym transportem - protokół przekazania
 • przewóz worków do obiektu niszczarni, który jest monitorowany elektronicznie i fizycznie przez firmę ochroniarską
 • zniszczenie dokumentów specjalistycznym sprzętem niszcząco-belującym firmy Schleichler. Sam proces niszczenia dokumentów odbywa się zgodnie z ustawami: o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o odpadach
 • nagrywanie procesu niszczenia dokumentów na życzenie klienta
 • wystawienie świadectwa (certyfikatu) zniszczenia
 • na Państwa życzenie wystawiamy kartę przekazania odpadu
Niszczarnie Dokumentów Słupsk
Promocja dla klientów   DG-INWEST

Proponując naszą usługę uwalniamy Państwa od:

 • konsekwencji prawnych związanych z niewłaściwym gospodarowaniem dokumentami zawierającymi dane osobowe i poufne:
  § Art. 51 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) "Kto administrując danymi lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku."
  § Art. 52 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) "Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobą nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku."
 • gromadzenia dokumentów w zabezpieczonym pomieszczeniach – oszczędność w zagospodarowywaniu kolejnych pomieszczeń na potrzeby przechowywania poufnych dokumentów
 • angażowania pracowników do niszczenia dokumentów w mało wydajnych niszczarkach oraz do wywożenia przetworzonej masy do punktu skupu makulatury
 • ponoszenia opłat za wywóz znacząco zwiększonej ilości śmieci (30kg papieru zniszczonego w zwykłej niszczarce to 1m3 śmieci)
 • kosztów zakupu i eksploatacji niszczarek